Misiunea Spitalului Orăşenesc Aleşd este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

În centrul atenţiei noastre este ,,determinarea unei atitudini şi a unei mentalităţi mai accentuate spre calitate prin identificarea oportună a neconformităţilor şi deficienţelor în activitate şi care constituie o piedică în faţa atingerii obiectivelor strategice ale Spitalului”.

Obiectivele strategice sunt:

  • creşterea calităţii actului medical;
  • creşterea calităţii actului managerial;
  • dezvoltarea serviciilor medicale oferite;
  • adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu;
  • adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei;
  • eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;
  • personalizarea organizaţiei în raport cu terţi colaboratori.

Baza succesului Spitalului nostru o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate pacienţilor, şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui angajat al Spitalului, începând cu conducerea acestuia, este calitatea actului medical şi a proceselor conexe acestuia.

Ca Manager al Spitalului Orăşenesc Aleşd, voi depune toate eforturile pentru realizarea actului medical de performanţă, peste nivelul aşteptat în mod curent de către pacienţii noştri.

Voi organiza şi coordona activitatea privind menţinerea calităţii şi voi exercita un control, prin intermediul reprezentantului managementului, asupra sistemului de management al calităţii, pentru ca serviciile oferite să satisfacă cerinţele pacientilor şi să fie respectate prevederile legale în vigoare, aplicabile domeniului nostru de activitate.

Managementul sanitar presupune realizarea activităţilor de programare, organizare, coordonare şi control a resurselor organizaţiei. În acest scop a fost reglemetat un circuit al documentelor şi înregistrărilor, organizând fluxul informaţional care circulă în organizaţie prin intermediul documentelor. Prin întocmirea laborioasă a fişelor de post, s-a evitat suprapunerea de atribuţii sau eschivarea de la responsabilitate.

Managementul calităţii în sistemul sanitar reprezintă o preocupare constantă a personalului medical operaţional (echipe medicale), de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de sănătate prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, conform aşteptării pacienţilor şi în consens cu clauzele contractuale convenite cu achizitorii de servicii şi bunuri, inclusiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate.

Considerăm că pentru o eficientă şi eficacitate maximă, pe lângă o infrastructură aflată la standarde europene, Spitalul Orăşenesc Aleşd are nevoie şi de o bună organizare internă, un management al calităţii funcţional, care să opereze cu prioritate în beneficiul pacienţilor noştri, dar şi a angajaţilor unităţii noastre sanitare.

Florin Cret

Manager

 

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor