Oraşul Aleşd este situat în judeţul Bihor, pe DN1 (E60) la o distanţă de 40 de km. faţă de municipiul reşedinţă de judeţ Oradea.

Prima structura spitalicească din oraşul Aleşd a fost înfiinţată în anul 1955 având 55 de paturi: 30 paturi pe secţia de medicină internă şi 25 paturi pe secţia de obstetrică, având in dotare doar o singură autosanitară. În anul 1968, odată cu reorganizarea administrativ-teritoriala a ţării, în orasul Aleşd s-au înfiinţat 3 secţii de spital, cu un număr de 250 de paturi, din care 40 paturi pentru Secţia Bratca. Spitalul Teritorial Aleşd, sub noua sa denumire, a fost organizat în anul 1973 şi a funcţionat cu cele 4 secţii: Medicină internă - 60 de paturi, Chirurgie - 50 de paturi, Obstetrică - 50 paturi, Pediatrie - 50 paturi şi 80 paturi secţia Bratca, totalizând 390 de paturi. Au existat în coordonarea spitalului 12 circumscripţii sanitare, din care în anul 1980 au rămas 10, au funcționat 5 dispensare de intreprindere şi 5 case de naşteri cu câte 5 paturi, spitalul a avut în dotare 16 autosanitare.

În perioada 1975 - 1990, a funcţionat o STATIE PILOT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, condusa de Dr. Fenyes Gheorghe având ca obiectiv rezolvarea problemelor de litiază renală şi infecţie urinară, prin modificarea pH-ului urinar prin tratamente proprii. Această metodă a fost brevetată de INSTITUTUL DE BREVETE ŞI INVENŢII BUCUREŞTI. Au fost trataţi pacienți din toată ţara. Staţia a fost finanţată de CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI. Fondurile au fost utilizate pentru probleme de cercetare precum şi pentru întreţinerea şi funcţionarea acestui punct, care a fost susţinut cu mult interes profesional din partea medicilor, fiind foarte benefic pentru bolnavii renali.

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor