Spitalul Orasenesc Alesd

REFERAT DE DISPONIBILIZARE BUNURI SPITALUL ORASENESC ALESD

Misiunea Spitalului Orăşenesc Aleşd este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

În centrul atenţiei noastre este ,,determinarea unei atitudini şi a unei mentalităţi mai accentuate spre calitate prin identificarea oportună a neconformităţilor şi deficienţelor în activitate şi care constituie o piedică în faţa atingerii obiectivelor strategice ale Spitalului”.
Obiectivele strategice sunt:

  •     creşterea calităţii actului medical;
  •     creşterea calităţii actului managerial;
  •     dezvoltarea serviciilor medicale oferite;
  •     adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu;
  •     adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei;
  •     eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;
  •     personalizarea organizaţiei în raport cu terţi colaboratori.

Baza succesului Spitalului nostru o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate pacienţilor, şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui angajat al Spitalului, începând cu conducerea acestuia, este calitatea actului medical şi a proceselor conexe acestuia.

 

Compartimente
Sectii

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor