Conform Hotărârii nr. 161/2016 privind  aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,valoarea taxei de coplată a fost stabilită, de către Comitetul director, la valoarea de5 lei.

 

Excepții de la coplată

 

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

 Art. 225. - Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează: 

 

   a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; 

 

   b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; 

 

   c) persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al căror cuantum este de până la valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv; 

Punctul de pensie are valoarea a 1000 lei.

 

   d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale. 

Salariul de bază minim brut pe ţarăeste1450 lei.

 

 

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor